23 thg 5, 2014

Cắt Tỉa Trong Đời Tu (Ga 15, 1-8)Deacon Anthony Thanh Thịnh
Bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su dùng hình ảnh cành nho phải được gắn kết với thân nho để sinh hoa kết trái. Chúa Giê-su muốn nói về mối tương quan giữa mỗi người chúng ta với Ngài. Lời Chúa là chung cho hết mọi người, thế nhưng hôm nay tôi có cảm giác như Chúa Giê-su muốn nói riêng với từng anh em chúng ta.

Chúa Giê-su nói trong bài Tin mừng, điều kiện để cây nho sinh hoa kết trái dồi dào, trước tiên là cành cây phải gắn kết với thân cây. Đồng thời phải được chăm bón mỗi ngày, phải được cắt tỉa cẩn thận nữa.
Với người không chuyên môn, khi mình nhìn thấy cành nho bị cắt tỉa, nhiều người xót xa lắm! Bởi vì người trồng nho xem ra cắt tỉa cây nho không chút thương tiếc. Nhưng một thời gian ngắn sau đó, người ta sẽ phải ngạc nhiên khi nhìn thấy từ những cành trơ trụi, giờ đây đầy những mầm non đang đâm chồi, báo hiệu một mùa nho bội thu.

Đường của Chúa, đường của con

Giuse Võ Lê
Đoạn Tin Mừng hôm nay nằm trong phần diễn từ trước khi Đức Giêsu bước vào cuộc khổ nạn và Phục Sinh, Ngài loan báo cho các môn đệ biết về tương lai và số phận của các môn đệ Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em”. Theo Tin Mừng thứ 4, thế gian mà Đức Giêsu nói đến là những kẻ chống đối và tìm cách bách hại Ngài trong suốt sứ vụ công khai. Đại diện cho thế gian thù ghét là những người Do thái, các thượng tế và các thuộc hạ:“Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước”. Qua đó, các môn đệ, những người theo sát bước chân của Đức Giêsu cũng trở thành đối tượng thế gian thù ghét và bách hại.

Trong suốt dòng lịch sử, Giáo Hội luôn phải đối diện với các thế lực thù ghét, chống đối và bách hại. Điều này nói lên rằng, mang danh Kitô hữu, chúng ta trở thành đối tượng thù ghét của thế gian. Và như thế, cuộc sống của chúng ta phải trở thành dấu chỉ cho lòng trung tín vào con đường đã chọn-con đường Giêsu.
Con đường Đức Giêsu đã chọn là con đường của đau khổ, bắt bớ, con đường của sự chết. Nhưng cuối con đường ấy là vinh quang Phục Sinh. Các môn đệ, những người đi theo Chúa cũng phải trải qua con đường đau khổ như thầy mình. Chúng ta, những kitô hữu, những người đi theo Chúa cũng không ngoại lệ. Nhưng chúng ta luôn tin tưởng một điều, chỉ có trải qua những đau khổ trong cuộc sống chúng ta sẽ được phục sinh trong vinh quang.