23 thg 10, 2012


CỘNG ĐOÀN HỌC VIỆN NGÔI LỜI
DÂNG LỄ CẦU NGUYỆN CHO VIỆC RAO GIẢNG TIN MỪNG
Chúa Nhật Truyền Giáo (21.10.2012). Hiệp cùng Giáo Hội Hoàn Vũ, Cộng đoàn Học Viện Ngôi Lời đã long trọng cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho Công việc Rao giảng Tin Mừng của Giáo Hội cũng như của Hội Dòng.
Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế đã mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội và của Hội Dòng. Đặc biệt, ngài cũng mời gọi mọi người nhớ đến các Cha, các Thầy đang làm nhiệm vụ truyền giáo khắp nơi trên thế giới. Xin cho họ được mạnh sức xác hồn và can đảm dấn thân đem Lời Chúa đến cho mọi người.
Trong bài giảng được rút ra từ đoạn Tin Mừng Mc 10,35-45, nói về vài trò của người làm lớn trong Giáo Hội, ngài nhấn mạnh đến tinh thần phục vụ trong khiêm tốn; “Ai muốn làm lớn trong anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.” (Mc 10,43-44).
Tâm lý chung của những người đứng đầu là muốn mọi người phục vụ mình, tuy nhiên, đối với người theo Đức Ki-tô thì ngược lại, người làm lớn phải là người phục vụ mọi người.
Là những Linh mục và Tu sĩ, chúng ta không thể để mình bị cám dỗ trong việc sử dụng chức quyền; không được xem quyền lực và địa vị của mình như là phương tiện để người khác phải phục vụ mình. Trái lại, chúng ta phải biết sử dụng quyền hạn được trao ban để phục vụ tha nhân với lòng yêu mến mà Tin Mừng đòi hỏi.
Để có thể làm được điều này, mỗi người cần phải vượt qua được ranh giới là chính cái tôi của mình. Ranh giới cản bước chân của những người phục vụ Tin Mừng đó chính là những ham muốn chức quyền, sự an toàn bản thân, thích được người khác phục vụ, ngại gian khó, sự tự ty và kiêu ngạo...
Là những nhà truyền giáo Ngôi Lời, chúng ta cần phải tiến xa hơn một bước nữa, đó là vượt qua những ranh giới về quốc gia, ngôn ngữ, văn hóa, để đến với những dân tộc xa xôi trên thế giới. Đây là thách thức và cũng là đặc ân mà Thiên Chúa trao phó cho chúng ta.
Để thực hiện được điều này, tự sức con người không thể làm được nên chúng ta phải biết bám rễ sâu vào Lời Chúa và ơn soi dẫn của Chúa Thánh Thần.
Thánh lễ được kết thúc với lời mời gọi: “Ra đi đem niềm vui cùng dựng xây đời bác ái”. Đây là lời mời gọi tha thiết đối với mỗi Ki-tô hữu nói chung và các tu sĩ truyền giáo nói riêng trong thời đại ngày nay. Một xã hội với nhiều bất công và bạo lực, phẩm giá của con người đang bị xem nhẹ, nhất là những người nghèo khổ, vì vậy người Ki-tô hữu có nhiệm vụ đêm tình yêu, sự bình an và niềm vui của Đức Ki-tô đến với mọi người.
Ban Truyền Thông Học viện Ngôi Lời (SVD)